Иран и карабахский конфликт: статус-кво предпочтителен