В Мантуе представлена „Мадонна с Младенцем“ Чима да Конельяно