Общий раздел

Формирование чина Великого входа и его богословское осмысление в византийской традиции. Часть 2

Икона «Да молчит всяка плоть человеча...». 1580-1590-е гг. «Вечери Твоея Тайныя»

«Τού δείπνου σου τού μυστικού σήμερον, Ύίέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε ού μή γάρ τοίς έχθροίς σου τό μυστήριον είπω ού φίλημά σοι δώσω καθάπερ ό Ίούδας άλλ' ώς ό ληστής όμολογώ σοι μνήσθητί μου, Κύριε, έν τή βασιλείά σου»[1].

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»[2].

Формирование чина Великого входа и его богословское осмысление в византийской традиции. Часть 1

Божественная литургия занимает центральное положение в жизни каждого христианина, поэтому вопросы, связанные с ее историей и духовным пониманием, всегда актуальны. Формированию чина Великого входа, одной из торжественнейших частей литургии, его богословскому осмыслению посвящена дипломная работа выпускника Сретенской духовной семинарии 2009 года Алексея Васильева (научный руководитель – диакон П.А. Бобров), которой сайт «Православие.Ру» продолжает серию публикаций работ выпускников СДС.

Археологическое лето в Херсонесе

ХерсонесС июля по август 2009 года в Крыму работала православная молодежная археологическая экспедиция. 30 студентов вузов Москвы, Чернигова, Вильнюса, а также старшеклассники московских школ под руководством научных сотрудников музея-заповедника «Херсонес Таврический» проводили раскопки православного пещерного храма в окрестностях Севастополя на мысе Виноградный.

Богословие как наука и как дар. (автор: Митрополит Навпактский Иерофей (Влахос))

Митрополит Навпактский Иерофей (Влахос)Когда летом 1966 года я первый раз посетил Святую гору как студент-второкурсник богословского факультета Фессалоникийского университета с другими моими соучениками, мы встретили монаха отца Феоклита Дионисиатского, который нас спросил, кто мы такие. Мы ответили ему, что мы богословы. На это он немедленно нам сказал: «Церковь знает только трех богословов: святого Иоанна Богослова, святого Григория Богослова и святого Симеона Нового Богослова, а вы являетесь студентами богословского факультета».

В октябре при Политехническом музее Москвы откроется православный лекторий для молодежи

Православный лекторий для молодежи.

Московский Данилов ставропигиальный мужской монастырь и домовый храм святой мученицы Татианы при Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова приглашают молодых людей и девушек в возрасте от 16 до 30 лет прослушать курс лекций по «Основам православного мировоззрения».

В школах Германии учащиеся из России и Сербии, исповедующие Православие, смогут изучать основы своей веры

Дети в школе, основы нравственности

Начиная с этого учебного года учащиеся ряда школ федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, исповедующие Православие и принадлежащие к разным Православным Поместным Церквям, смогут изучать основы своей веры. Об этом сообщил сайт радиостанции «Немецкая волна».

СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ СОКОЛОВИЧ (1557–1570) – ОБНОВИТЕЛЬ ПЕЧСКОЙ ПАТРИАРХИИ

С именем святителя Макария Соколовича связан один из важнейших этапов в истории Сербской Православной Церкви, начало которому положило восстановление единства и самостоятельности сербской Печской патриархии. После столетия постепенного распада церковного организма, вызванного в первую очередь угасанием последних очагов самостоятельной сербской государственности, последовал этап возрождения церковного единства Сербской Церкви и роста ее канонической территории.

Вот как оценивает период, предшествовавший патриаршеству святителя Макария, историк Д. Слиепчевич: «Временной отрезок от смерти патриарха Арсения II (считается, что он умер в 1463 г.) и до восстановления Печской патриархии в 1557 году, представляет собой самый темный период в истории Сербской Православной Церкви.

Руководители "Единой России" пообещали Его Святейшеству не допустить внедрения ювенальной юстиции и секспросвета в школах.

Патриарх Кирилл

8 июля, в день праздника семьи, любви и верности, в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с руководством партии «Единая Россия» – с секретарем президиума Генерального совета партии Вячеславом Володиным и его заместителем Андреем Исаевым, сообщает Патриархия.Ru.

07 сентября 2009г. мы отмечаем 150-летие завершения Кавказской войны и пленения Шамиля…

Пленение Шамиля в ауле Гуниб

В этот день, 150 лет назад, 25 августа 1859 г. Русскими войсками под командованием князя А.И.Барятинского был взят последний оплот сопротивления на Кавказе – аул Гуниб, Легендарный Шамиль, более двадцати лет воевавший с Россией стал пленником Русского Царя. Кавказ был покорен. Знамя Шамиля князь Барятинский подарил своему ближайшему сподвижнику – генералу и известному консервативному публицисту Р.А.Фадееву.

Совет мусульман Египта постановил, что строить церкви есть "грех" перед Богом

Египет. Столица.

Совет мусульман Египта назвал грехом строительство церквей. Местные правозащитники обратились к исламским лидерам страны с просьбой разъяснить пассаж из учебника для студентов Каирского университета, где предписано не делать того, "что ведет к греху: жертвовать деньги на строительство церквей, ночных клубов, казино, хлевов для разведения свиней и на производство алкогольных напитков".

В школах Риги открыты классы с углубленным духовно-нравственным воспитанием

Рига, Латвия. Православная церковь

В этом учебном году в двух рижских школах открыты классы с углубленным духовно-нравственным воспитанием - это первые классы в рижской средней школе им. Ломоносова и рижской средней школе Анниньмуйжас. На праздничных линейках в этих школах присутствовали священнослужители Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ): протоиерей Олег Пелевин в школе им. Ломоносова и иерей Артемий Кучинский в школе Анниньмуйжас.

Поклонников Анастасии отлучили от Церкви

Львов. Архиепископ Августин издал указ по епархии в связи с распространением секты Анастасии
В указе говорится: "Этим уведомляются все верные чада Львовской епархии Украинской Православной Церкви, что учение последователей некой Анастасии, которое возникло после издания книг Владимиром Пузаковым (псевдоним - Мегре) и вызвало заинтересованность некоторых особ также на территории Львовской епархии, противоречит догматическому вероучению Православной Церкви. В связи с этим, ставлю в известность духовенство и верных чад Львовской епархии о том, что православный христианин, который поддерживает культ Анастасии, распространяет литературу, связанную с ним, пропагандирует это учение, подлежит отлучению от святого Причастия, а в случае дальнейшего нераскаяния - полному отлучению от Святой Церкви".

Суд решил ликвидировать новосибирскую организацию "Анастасия"

Именем Российской Федерации   24 апреля 2008 г.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. НОВОСИБИРСКА в составе: Председательствующего судьи Корниевской Ю.А. При секретаре Рзаевой Л. Н. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной регистрационной службы РФ по Новосибирской области к Новосибирской общественной организации "Анастасия" о ликвидации общественного объединения
РЕШИЛ:

Воспоминания о приснопамятном митрополите Иосифе (Чернове)

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов)

4 сентября 1975 г. отошел ко Господу приснопамятный митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов). Владыка отсидел 20 лет в советских лагерях, чудом избежал фашистского расстрела. При этом никогда не унывал, охотно утешал других и даже юродствовал. Множество людей сохранили воспоминания о его прозорливости, смирении и великой силе молитв. Предлагаем вашему вниманию фрагменты воспоминаний игумении Верхотурского Покровского женского монастыря Софии (Любых), знавшей митрополита Иосифа долгие годы.

В 1956 году я стояла в Петропавловском соборе на ранней литургии, которая шла в правом приделе в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ко мне подходят и говорят: «Нина (мое мирское имя), какой-то архиерей приехал». Я пошла в центральный придел апостолов Петра и Павла и увидела стоявшего у иконы владыку, с короткой бородкой, одетого в такой невидный подрясничек. Служба закончилась, люди стали подходить к нему, и я подошла тоже взять у него благословение.

RSS-материал